.
   
   
. . .
 

Glaston Oyj:n globaalin toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallinta-järjestelmien kehityshankkeen tukeminen vuosina 2007–2008.

Johdanto

Glaston Oyj on kasvava ja kansainvälinen lasinjalostuskoneiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja alansa ainoa kokonaistoimittaja. Yhtiön tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat markkinoiden laajimmat. Glaston toimii 22 maassa (www.glaston.net).

Harri Karjalainen on Glastonin tietohallintojohtaja ja oli tässä kuvatun G1-hankkeen päävastuullinen.

G1 (Glaston one) -hankkeeseen kuuluivat mm. toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) valinta, toimittajien valinta, liiketoiminnan vaatimusten kirkastaminen, kokonaisratkaisun konseptointi, valittujen toimittajien työn koordinointi sekä Glastonin sisäisten projektipäälliköiden tukeminen. Lisäksi panostettiin muutoksen hallintaan ja sisäiseen viestintään.

Asiakkaan yhteistyö Wedon kanssa

Q: Harri Karjalainen, mihin liiketoimintatarpeeseen wedo alun perin otettiin avuksi?

A: ”Täsmentämään pääsovellusten konseptia ja arkkitehtuuria (’Business Concept Design’) ylätasolla, hankkeen perussuunnittelua, tavoitteita ja scopea. Lisäksi kaivattiin omalle projektipäälliköllemme tukea ja sparraajaa sekä apua neuvotteluihin järjestelmätoimittajien kanssa.”

Q: Miten ja missä roolissa wedo auttoi?

A: ”Aluksi wedo oli projektipäällikköä avustavassa roolissa, josta rooli kasvoi esiin tulleiden tarpeiden myötä laajemmaksi. Kun organisaatiossamme tapahtui henkilövaihdoksia, tuli voimakkaasti mukaan myös itse hankejohtamisen elementtejä. Pahimmassa muutosturbulenssissa wedon asiantuntijat olivat ainoa pysyvä kiintopiste hankkeessa. Myös toimittajien kontrollointi oli erittäin tärkeää.”

Q: Mikä hyötyä wedon palveluista oli hankkeellenne?

A: ”Ennen wedon mukaantuloa hanke ei ollut lainkaan kestävällä pohjalla liian isona kokonaisuutena ja yhden ison toimittajan kanssa. Hanke pilkottiin pienempiin, hallittavimpiin osiin ja myös toiminnanohjausjärjestelmä ja sen toimittaja vaihtuivat. Wedon avulla luotiin hankkeelle businesskonsepti, joka elää vielä tänäkin päivänä”

Q: Entä hyöty sinulle itsellesi?

A: ”Konseptointi auttoi selkeyttämään asioita ja omiakin ajatuksia. Etenkin kun konseptointia tehtiin Glastonin omien avainhenkilöiden kanssa, se auttoi jäsentämään asioita ja dokumentoimaan viestiä koko henkilöstölle. Asiat menivät koko ajan eteenpäin ja vaikeassakaan tilanteessa hanke ei kaatunut täysin minun syliini”

Q: Miten wedon työskentelytavat ja yhteistoiminta kanssanne toimivat?

A: ”Parhaana puolena on pienehkön toimittajan avoimuus ja joustavuus – byrokratia puuttui taustalta. Kolikon kääntöpuolena on se, ettei ole täysin valmiita sapluunoita, mutta toisaalta jotkut isot toimittajat hukkuvat omiin malleihinsa ja byrokratiaansa. Näillä on omat tilanteensa, mutta monesti asiakkaana kokee ne turhana rahanhukkana.”

”Sparrausmoodi oli hyvä – sopivassa suhteessa ajatuksia malleista, mutta Glastonin omat ihmiset saivat keksiä sisältöä. Ei tarvinnut tehdä erillistä ’knowledge transferia’, kun sitä tehtiin käytännössä joka päivä alusta asti.”

Q: Kritiikki?

A: ”Välillä wedoa yritettiin istuttaa väkisin väärään operatiiviseen rooliin. Hankkeen aikana tehtiin myös vääriä valintoja sisäisesti ja järjestelmätoimittajien suhteen, mutta sekin on jälkiviisastelua.”

Q: Miten wedo erottui muista konsulttikokemuksistanne?

A: ”Toimintatapa erottaa – joustavuus ja pienemmän talon ei niin kankeat tavat. Laatu ja asenne ovat hyviä. Apu myös henkilöityy paljon isoja taloja voimakkaammin – konsulttiyhtiö taustalta unohtuu ja konsultin kokee oman organisaationsa kollegaksi ’our guy’, joka ei kuitenkaan jää ikuisesti nurkkiin notkumaan.”

Onko IT-hankkeesi vaarassa ajautua karille? Lue lisää!
Sovellussalkku haltuun? Lue lisää!

Glastonin tietohallintojohtaja Harri Karjalainen (Lassila&Tikanojan tietohallintojohtaja 1.8.2009 alkaen)
 .

Blogissa nyt

 .

Ajankohtaista

04.06.2013
ShopperTrak osti Wedon osakkuusyhtiön RapidBlue Solutionin koko osakekannan
 .
31.05.2013
Wedo muutti uuteen toimipisteeseen Teollisuuskatu 21:een Helsingin Vallilaan
 .
20.12.2012
Wedo mukana tukemassa Icehearts-poikien vauhdikkaita pelejä ja heidän kasvuaan kohti tasapainoista aikuisuutta.
 .