.
   
   
. . .
 

IT:n on tuotettava arvoa liiketoiminnalle ja prosesseille

Liiketoiminnalle on IT:n avulla mahdollista tuottaa merkittävää kilpailuetua tai tehokkuutta. Näiden hyötyjen aikaansaaminen edellyttää toimintaa kahdelta eri taholta - liiketoimintajohdolta ja tietohallintojohdolta.

Yleensä IT:n liiketoiminta-arvojen parantaminen edellyttää liiketoiminta- ja tietohallintojohdon yhteistyötä sekä strategisella että operatiivisella tasolla.

Liiketoimintajohdon haasteena on määrittää mitä kilpailuetuja tietotekniikalla halutaan saavuttaa

 • Miten kriittisiä liiketoimintaprosessejamme tulee tukea, ohjata ja hallita tietojärjestelmien avulla? Mitä IT-tarpeita näillä prosesseilla on?
 • Mitä meidän on IT:n avulla kyettävä tekemään oman kilpailukykymme parantamiseksi? Mihin suuntaan liiketoimintaa tulisi kyetä viemään IT:n avulla?
 • Mitkä ovat kilpailukykyä aidosti tuottavia tietoja ja miten niitä tulisi hallita?
 • Tulisiko meidän nähdä tietohallinto minimoitavana kustannustekijänä vai mahdollisuutena tuottaa kilpailuetuja?
 • Mitä vaadimme IT-investoinneilta ja miten mittaamme IT:n tuottamia hyötyjä?
 • Millaista IT-osaamistasoa meidän tulisi vaatia henkilöstöltämme?
 • Miten meidän pitäisi hallita ja kehittää IT-kokonaisuuttamme?

Tietohallintojohdon haasteena on tuottaa halutut liiketoiminta-arvot

 • Millä mekanismilla saamme liiketoimintatarpeet muunnettua IT-määrittelyiksi? Miten muodostetaan ja ylläpidetään IT-kokonaisnäkemys?
 • Miten voimme oikeasti auttaa liiketoimintaa kilpailukyvyn parantamisessa?
 • Millä järjestelmillä, infrastruktuurilla ja palveluilla tuemme parhaiten liiketoiminnan prosessiarkkitehtuuria?
 • Miten varmistamme IT-kokonaisuutemme hallittavuuden ja kehitettävyyden?
 • Miten varmistumme optimaalisesta IT:n panos/tuotto-suhteesta?
 • Miten optimoimme sisäisen ja ulkoisen palvelutuotannon?
 • Mihin teknologioihin ja kumppanuussuhteisiin meidän tulisi panostaa?

Järkevä IT:n hyödyntäminen edellyttää toimintaympäristön aktiivista seurantaa. Pyörää ei kannata aina keksiä uudestaan, koska markkinoilla löytyy yleensä jo testattuja ratkaisuja.

Wedo osaa parantaa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoimintaa

Asiantuntijoillamme on kokemusta sekä prosessiarkkitehtuurin että IT-arkkitehtuurin yhtäaikaisesta kehittämisestä. Palveluidemme tuloksena liiketoimintajohdon ja IT-johdon yhteistyösuhteet ovat usein kehittyneet paremmiksi.

Tutustu Aren ERP-hankkeeseen
Tutustu Glastonin ERP-hankkeeseen

Onko IT-hankkeesi vaarassa ajautua karille? Lue lisää!
Sovellussalkku haltuun? Lue lisää!

Lataa Wedo IT -lehdykkä tästä
Lataa IT-hankkeen sudenkuopat -esitys käyttöösi

CEO:n ja CIO:n yhteisenä tavoitteena on löytää liiketoimintastrategiaa tukevat IT-investoinnit ja IT-palvelut.
 .

Blogissa nyt

 .

Ajankohtaista

04.06.2013
ShopperTrak osti Wedon osakkuusyhtiön RapidBlue Solutionin koko osakekannan
 .
31.05.2013
Wedo muutti uuteen toimipisteeseen Teollisuuskatu 21:een Helsingin Vallilaan
 .
20.12.2012
Wedo mukana tukemassa Icehearts-poikien vauhdikkaita pelejä ja heidän kasvuaan kohti tasapainoista aikuisuutta.
 .